LC INTERTRAY

Svetlosno polimerizujuće bazne ploče,koje se polimerizuju delovanjem UV svetla, talasne dužine 350-400 nm i halogenog svetla talasne dužine 420-480 nm.

Opis

Svetlosno polimerizujuće bazne ploče,koje se polimerizuju delovanjem UV svetla, talasne dužine 350-400 nm i halogenog svetla talasne dužine 420-480 nm.