INTERACRYL COLD

Samovezujuća akrilatna masa Interacryl Cold, bez kadmija,na osnovi metilmetakrilatnog praha (polmera) i tečnosti (monomera).

Inteacryl Cold je u skladu sa međunarodnom standardom EN ISO 20975-1.

Opis

Samovezujuća akrilatna masa Interacryl Cold, bez kadmija,na osnovi metilmetakrilatnog praha (polmera) i tečnosti (monomera).

Inteacryl Cold je u skladu sa međunarodnom standardom EN ISO 20975-1.

Indikacije:

  • -reparature totalnih i parcijalnih proteza
  • -podlaganje proteza
  • -proširenje proteza