INTERLABOSIL

Interlabosil je dvokomponentni C-silikon za upotrebu u zubotehničkoj laboratoriji. Upotrebljava se za forguse kod izrade skeletiranih proteza, za oblaganje tj. zaštitu zuba kod klasične polimerizacije akrilatnih proteza kao i za preciznu registraciju zagrižaja. Ako je materijal u neposrednom kontaktu sa akrilatnom masom,ne smemo upotrebljavati izolaciona sredstva na bazi masti.

Opis

Interlabosil je dvokomponentni C-silikon za upotrebu u zubotehničkoj laboratoriji. Upotrebljava se za forguse kod izrade skeletiranih proteza, za oblaganje tj. zaštitu zuba kod klasične polimerizacije akrilatnih proteza kao i za preciznu registraciju zagrižaja. Ako je materijal u neposrednom kontaktu sa akrilatnom masom,ne smemo upotrebljavati izolaciona sredstva na bazi masti.