INTERACRYL HOT

Akrilatna masa za toplu,kratku polimerizaciju. Interacryl Hot je topla,krtko polimerizujuća masa,bez kadmija,na bazi metilmetakrilatnog polimera i monomera.

Opis

Akrilatna masa za toplu,kratku polimerizaciju. Interacryl Hot je topla,krtko polimerizujuća masa,bez kadmija,na bazi metilmetakrilatnog polimera i monomera. Interacryl Hot ispunjava međunarodne norme EN ISO 20975-1

Indikacije:

  •  -totalne proteze,
  •  -parcijalne proteze.