STEZAČ ZA KIVETE-INOX

Jednostavna uptreba, za jednu ili dve kivete. Kivete sa stezačem ulažimo u presu.

Opis

Jednostavna uptreba, za jednu ili dve kivete. Kivete sa stezačem ulažimo u presu.