INTERACRYL CAST

Akrilatna masa za tehniku ulivanja. Interacryl Cast je hladno polimerizujući akrilat, bez kadmija, na osnovi metilmetakrilatnog praha (polimera) i tečnosti(monomera). Interacryl Cast je u skladu sa međunarodnim standardom EN ISO 20975-1..

Opis

Akrilatna masa za tehniku ulivanja. Interacryl Cast je hladno polimerizujući akrilat, bez kadmija, na osnovi metilmetakrilatnog praha (polimera) i tečnosti(monomera). Interacryl Cast je u skladu sa međunarodnim standardom EN ISO 20975-1..

Indikacije:

  • -izrada skeletiranih proteza
  • -podlaganje proteza
  • -proširivanje proteza
  • -ulivna tehnika kod Gelcast sistema