GELCAST SISTEM

Sistem za izradu gornje i donje proteze tehnikom ulivanja akrilata.

Opis

Sistem za izradu gornje i donje proteze tehnikom ulivanja akrilata.