INTERACRYL PLAST

Akrilatna masa za individualne kašike za otiske. Interacryl Plast je hladno polimerizujuća umetna masa,bez kadmija,na osnovi metilmetakrilatnog polimera (prah) i  monomera (tečnosti).Interacryl Plast se jednostavno obrađuje,ne lepi se,žuta boja predstavlja odličan kontrast otisnom materijalu.

Opis

Akrilatna masa za individualne kašike za otiske. Interacryl Plast je hladno polimerizujuća umetna masa,bez kadmija,na osnovi metilmetakrilatnog polimera (prah) i  monomera (tečnosti).Interacryl Plast se jednostavno obrađuje,ne lepi se,žuta boja predstavlja odličan kontrast otisnom materijalu.

Indikacije:

  • -izrada individualnih kašika za otiske