I-MG

I-MG je biokompatibilna legura za livenje konstrukcije proteza na bazi kobalt bez nikla i berilijuma. Ima odličnu korozijsku otpornost i visoku tvrdoću. I-MG se dobro polira i između ostalog može se variti laserom. Odgovara standardima EN ISO 22674.

Opis

I-MG je biokompatibilna legura za livenje konstrukcije proteza na bazi kobalt bez nikla i berilijuma. Ima odličnu korozijsku otpornost i visoku tvrdoću. I-MG se dobro polira i između ostalog može se variti laserom. Odgovara standardima EN ISO 22674.