I-MG HE

I-MG HE je biokompatibilna legura za livene baze na bazi kobalta, bez nikla, berilijuma, kadmijuma i olova. Zbog visoke tačke elastičnosti ima mogućnost višestruke aktivacije kukica. Ima odičnu korozijsku otpornost I veliku tvrdoću. I-MG HE se dobro polira I lota laserom. Odgovara standardima EN ISO 22674.

Opis

I-MG HE je biokompatibilna legura za livene baze na bazi kobalta, bez nikla, berilijuma, kadmijuma i olova. Zbog visoke tačke elastičnosti ima mogućnost višestruke aktivacije kukica. Ima odičnu korozijsku otpornost I veliku tvrdoću. I-MG HE se dobro polira I lota laserom. Odgovara standardima EN ISO 22674.