I- MG FH

I-MG FH je biokompatibilna legura za livene baze na osnovi kobalta, bez nikla, kadmijuma i olova sa povećanom elastičnošću. Ima odličnu korozijsku otpornost, zbog dobre elastičnosti, kao i tvrdoće je primerena za kombinovane radove. I-MG FH se dobro polira i može se lotati laserom. Ispunjava norme EN ISO 22674.

Opis

I-MG FH je biokompatibilna legura za livene baze na osnovi kobalta, bez nikla, kadmijuma i olova sa povećanom elastičnošću. Ima odličnu korozijsku otpornost, zbog dobre elastičnosti, kao i tvrdoće je primerena za kombinovane radove. I-MG FH se dobro polira i može se lotati laserom. Ispunjava norme EN ISO 22674.