I -GW

Neplemenita legura za livenje nove generacije na bazi NiCr za navlake, krune i mostove fasetirane kompozitom, tip 3. Ne sadrži berilijum Nije za upotrebu u tehnici metal-keramike. Isponjava norme EN ISO 22674

Opis

Neplemenita legura za livenje nove generacije na bazi NiCr za navlake, krune i mostove fasetirane kompozitom, tip 3. Ne sadrži berilijum Nije za upotrebu u tehnici metal-keramike. Isponjava norme EN ISO 22674