I- MG EKO

I– MG EKO je neplemenita legura za livenje baza na bazi kobalta, bez berilijuma, kadmijuma, nikla i olova. Ima odličnu korozijsku otporornost i veliku tvrdoću.     I- MG EKO se odlično polira i može se lotati laserom. Ispunjava norme EN ISO 22674.

Opis

I– MG EKO je neplemenita legura za livenje baza na bazi kobalta, bez berilijuma, kadmijuma, nikla i olova. Ima odličnu korozijsku otporornost i veliku tvrdoću.     I- MG EKO se odlično polira i može se lotati laserom. Ispunjava norme EN ISO 22674.