CC Disk Zr SMILE Multilayer

CC DISK Zr SMILE Multilayer je izrađen od biokompatibilnog predsinterovanog ZrO2. Zbog izuzetne propustljivosti svetlosti od 49% na 1 mm i translucencije slične litijum disilikatu, namenjen je isključivo estetskim rešenjima u frontalnoj regiji. Zadovoljava standard EN ISO 6872 za dentalnu keramiku. Namenjen je za upotrebu u CAD/CAM frez jedinicama za frezovanje pune anatomske forme i za tehniku „cut-back“ i korove za nanošenje keramike, indikacija- do 3 člana.

Opis

CC DISK Zr SMILE Multilayer je izrađen od biokompatibilnog predsinterovanog ZrO2. Zbog izuzetne propustljivosti svetlosti od 49% na 1 mm i translucencije slične litijum disilikatu, namenjen je isključivo estetskim rešenjima u frontalnoj regiji. Zadovoljava standard EN ISO 6872 za dentalnu keramiku. Namenjen je za upotrebu u CAD/CAM frez jedinicama za frezovanje pune anatomske forme i za tehniku „cut-back“ i korove za nanošenje keramike, indikacija- do 3 člana.