CC Disk Zr/HT

CC DISK Zr je napravljen od biokompatibilnog predsinterovanog ZrO2. Namenjen je za upotrebu u CAD/CAM frez jedinicama za izradu pune anatomske forme protetskih nadoknada i korova za nanošenje keramike. Ispunjava standard EN ISO 6872 za dentalnu keramiku. Disk je dimenzija Ø 98,5 mm.

Opis

CC DISK Zr je napravljen od biokompatibilnog predsinterovanog ZrO2. Namenjen je za upotrebu u CAD/CAM frez jedinicama za izradu pune anatomske forme protetskih nadoknada i korova za nanošenje keramike. Ispunjava standard EN ISO 6872 za dentalnu keramiku. Disk je dimenzija Ø 98,5 mm.