CC Disk Zr HT Multilayer

CC DISK Zr HT Multilaier je izrađen od biokompatibilnog predsinterovanog ZrO2. Zbog svoje izuzetne propustljivosti svetlosti od 46% na 1 mm i translucencije, specijalno je dizajniran za estetska rešenja u frontu i boćno. Zadovoljava standard EN ISO 6872 za dentalnu keramiku. Namenjen je za upotrebu u CAD/CAM frez jedinicama za izradu pune anatomske forme protetskih nadoknada i korova za nanošenje keramike, do tri člana.

Opis

CC DISK Zr HT Multilaier je izrađen od biokompatibilnog predsinterovanog ZrO2. Zbog svoje izuzetne propustljivosti svetlosti od 46% na 1 mm i translucencije, specijalno je dizajniran za estetska rešenja u frontu i boćno. Zadovoljava standard EN ISO 6872 za dentalnu keramiku. Namenjen je za upotrebu u CAD/CAM frez jedinicama za izradu pune anatomske forme protetskih nadoknada i korova za nanošenje keramike, do tri člana.