TWIN PINS

TWIN pinovi osiguravaju dobru fiksaciju patrljaka u radnom modelu,posebno gde ima malo mesta. Košuljica osigurava stabilnost pina i nakon čestog vađenja pina iz košuljice.Upotreba im je višekratna, sve dok pinovi ne oksidiraju. Posebno su pogodni u frez tehnici. Gumeni čep štiti košuljicu od gipsa prilikom izrade baze modela.

Opis

TWIN pinovi osiguravaju dobru fiksaciju patrljaka u radnom modelu,posebno gde ima malo mesta. Košuljica osigurava stabilnost pina i nakon čestog vađenja pina iz košuljice.Upotreba im je višekratna, sve dok pinovi ne oksidiraju. Posebno su pogodni u frez tehnici. Gumeni čep štiti košuljicu od gipsa prilikom izrade baze modela.