AMBALAŽA ZA GIPSANE MODELE

Ambalaža za gipsane modele je namenjena zaštiti radnih modela pri transportu od laboratorije do ordinacije.

Opis

Ambalaža za gipsane modele je namenjena zaštiti radnih modela pri transportu od laboratorije do ordinacije.