INTERPAL

Plemenita legura sa 5% sadržaja zlata za livenje kruna i mostova svih raspona. Sadrži 0,1% iridijuma koji daje finu mikrostrukturu, olakšava obradu i poliranje, čini leguru otpornu na koroziju i otpornu na pregrevanje tokom livenja. EN ISO 22674

Legura tehnički, funkcionalno i hemijski opstaje u ustima najmanje 7 godina.

Opis

Plemenita legura sa 5% sadržaja zlata za livenje kruna i mostova svih raspona. Sadrži 0,1% iridijuma koji daje finu mikrostrukturu, olakšava obradu i poliranje, čini leguru otpornu na koroziju i otpornu na pregrevanje tokom livenja. EN ISO 22674

Legura tehnički, funkcionalno i hemijski opstaje u ustima najmanje 7 godina.