DOWEL PINS, mesingani kočići

Izrađeni su od mesinga u 3 veličine sa ili bez iglice. Iglica omogućuje jenostavno postavljanje u otisak nakon čega ga odstranimo,a da time  ne oštećujemo model.

Opis

Izrađeni su od mesinga u 3 veličine sa ili bez iglice. Iglica omogućuje jenostavno postavljanje u otisak nakon čega ga odstranimo,a da time  ne oštećujemo model.