VOŠTANA RETENCIJA

Omogućava kvalitetnu retenciju u akrilatu. Ovalnog i kružnog oblika.

Opis

Omogućava kvalitetnu retenciju u akrilatu. Ovalnog i kružnog oblika.