ODSTRANJIVAČ GIPSA I ALGINATA

Efikasno uklanja ostatke alginata i gipsa sa otisaka, šolja, špatula za mešanje, pribora za artikulator i drugih instrumenata. Sa mirisom limuna. Proizvod ne sadrži opasne supstance.

Opis

Efikasno uklanja ostatke alginata i gipsa sa otisaka, šolja, špatula za mešanje, pribora za artikulator i drugih instrumenata. Sa mirisom limuna. Proizvod ne sadrži opasne supstance.