BRUSNE I POLIRNE TRAKE

Koriste se za poliranje mezijalnih ispuna i zaglađivanje eventualnih prepreka koje mogu nastati između ispuna i prirodnih zuba

Opis

Koriste se za poliranje mezijalnih ispuna i zaglađivanje eventualnih prepreka koje mogu nastati između ispuna i prirodnih zuba